Advisory Board

                                  Advisory Board

S. NO.  Name  Organization 
1 N.K. Maini Ex-Sidbi
2 H P Kumar Ex CMD NSIC
3 Akhil Bansal KPMG
4 R K Panigrahi  Ex Dir. MSME DI
5 Mahesh Gupta Kent RO
6 Surinder Arya JBM
7 Ashok Kajariya Kajariya Tiles
8 Satnam Arora Kohinoor